Sắp tới sổ đỏ, sổ hồng mới có mã QR

avatar1714978468132 1714978468305699452820

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo Thông tư nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Sắp tới sổ đỏ, sổ hồng mới có mã QR- Ảnh 1.
Sắp tới sổ đỏ, sổ hồng mới có mã QR- Ảnh 2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có mã QR code . Ảnh: Bộ TNMT .

Theo đó, giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi giấy chứng nhận), có kích thước 210×297 mm.

Cụ thể, đầu trang 1 của giấy chứng nhận gồm các nội dung như quốc hiệu, quốc huy, mã QR code và tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ.

Tiếp đến, còn có các nội dung về người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thông tin thửa đất; thông tin tài sản gắn liền với đất; ghi chú; sơ đồ thửa đất.

Địa danh, ngày tháng năm ký giấy chứng nhận và cơ quan ký giấy chứng nhận được ghi tại góc dưới cùng bên phải trang 1 của giấy chứng nhận. Cuối trang là nội dung lưu ý đối với người được cấp giấy chứng nhận.

Trong khi đó, trang 2 của giấy chứng nhận ghi chú những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *