Quý 1 lãi 16 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ 2020

photo1618494805100 1618494805271914999711

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 50 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt 25,6 tỷ đồng tăng 22% so với quý 1/2020.

Trong kỳ chi phí tài chính của S4A giảm mạnh từ 16,6 tỷ đồng xuống còn 7,5 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt hơn 16 tỷ đồng cao gấp 8 lần quý 1/2020 tương đương EPS đạt 380 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 1 sản lượng điện cao hơn so với cùng kỳ nên doanh thu tăng cao, đồng thời quý 1/2021 không có phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá dẫn đến chi phí tài chính giảm.

Thủy điện Sê San 4A (S4A): Quý 1 lãi 16 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Trần Dũng

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *