Quý 1/2021 lợi nhuận tăng 86% lên 65 tỷ đồng

photo1618827926197 1618827926432863828827

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) vừa công bố BCTC quý 1/2021, ghi nhận doanh thu tăng 48%, từ 2.846 tỷ lên 4.213 tỷ đồng. Giá vốn tăng tương ứng, lợi nhuận gộp theo đó chỉ tăng khoảng 32%, đạt 199 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính được tiết giảm. Ngược lại, lợi nhuận khác phát sinh tăng so với cùng kỳ. Khấu trừ, PET đạt 65 tỷ LNST, tăng 86% so với quý 1/2020.

Năm 2021, Công ty dự kiến trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, tăng 11,5% và lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, tăng 42,7% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, 3 tháng đầu năm PET đã thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 32,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Petrosetco (PET): Quý 1/2021 lợi nhuận tăng 86% lên 65 tỷ đồng - Ảnh 1.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất PET đạt 12.400 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 206 tỷ đồng, vượt 14,5% kế hoạch. Dù mảng kinh doanh dầu khí gặp khó trước biến động thị trường, ngược lại năm 2020 là năm Công ty chính thức triển khai phân phối các sản phẩm Apple bắt đầu từ tháng 7.

Với kết quả trên, PET cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng dự kiến 4 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp. Nếu thành công, vốn Công ty sẽ tăng từ 866 tỷ đồng lên hơn 906 tỷ đồng. Việc phát hành dự kiến được thực hiện trong quý 2/2021. Điều kiện đi kèm, cán bộ tham gia mua cổ phiếu ESOP phải cam kết làm việc tối thiểu 2 năm tại PET.

Petrosetco (PET): Quý 1/2021 lợi nhuận tăng 86% lên 65 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Nhịp sống kinh tế

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *