Quảng Ninh thúc tháo gỡ khó khăn để khởi công 5 dự án của Vingroup

photo1619598201125 1619598201226654936705

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án do Tập đoàn Vingroup triển khai, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các địa bàn liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục có liên quan theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, phấn đấu khởi công 5 dự án trong năm 2021.

Các dự án này gồm: Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long; Quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Safari Hạ Long; Khu du lịch dịch vụ, đô thị ven biển tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; Khu đô thị Bắc Luân tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và Tổ hợp các cụm công nghiệp phía Nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Cụ thể, đối với dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long (bao gồm cả dự án thành phần Khu du lịch và đô thị sinh thái đảo Hoàng Tăn, thị xã Quảng Yên), lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đường mép nước biển thấp nhất trung bình hàng năm (đường triều kiệt) trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất dự án.

Đối với dự án Khu du lịch và đô thị sinh thái đảo Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên thuộc Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021 làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Safari Hạ Long tại các xã: Vũ Oai, Hòa Bỉnh, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, sau khi phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021 để thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy thông qua để phê duyệt trong tháng 5/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Tập đoàn Vingroup thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15/6/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Tập đoàn Vingroup tham mưu, đề xuất việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, phòng hộ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2021 đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuẩt việc triển khai tiếp các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án Tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và logistic phía Nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phổ Móng Cái, giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủỵ tại Thông báo số 153-TB/TU và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2166/UBND-XD6 ngày 12/4/2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Tập đoàn Vingroup báo cáo tình hình triển khai thực hiện, nghiên cứu các dự án trên địa bàn tỉnh và các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn Vingroup; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ công việc tại các dự án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quý.

Liên quan đến các dự án của Vingroup ở Quảng Ninh, trước đây, hồi tháng 9/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp sân golf, khu du lịch, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp tại khu hồ Khe Chè, xã An Sinh, thị xã Đông Triều của Tập đoàn Vingroup.

Lý do thu hồi được đưa ra: Dự án được tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu quy hoạch từ năm 2017, Vingroup đã 2 lần báo cáo phương án quy hoạch trong năm 2018. Tuy nhiên đến nay, quy hoạch chưa được phê duyệt và Vingroup đề nghị không tiếp tục nghiên cứu quy hoạch. Do vậy, UBND tỉnh hủy bỏ các văn bản ban hành liên quan đến quá trình triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *