Ngành nào được trả lương cao nhất Việt Nam?

photo1617262581179 1617262581334558850247

Tổng cục Thống kê mới công bố Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019. Đáng chú ý trong báo cáo đã đưa ra thống kê về thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương chia theo giới tính và ngành kinh tế, năm 2019.

</p> <p>Thống kê cho thấy thu nhập bình quân/tháng của người lao động làm công ăn lương tại ngành “Nông, lâm, thủy sản” có mức thu nhập thấp nhất – 4,5 triệu đồng.</p> <p>Ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm không phải là ngành mà người lao động có thu nhập cao nhất Việt Nam như nhiều người vẫn nghĩ. Theo đó, thu nhập bình quân/tháng người lao động trong ngành này chỉ là 10,09 triệu đồng.</p> <p>Ngành “Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế” mới là ngành mà người lao động có thu nhập bình quân/tháng cao nhất – 11,1 triệu đồng.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img class="lazy-load" loading="lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%200%200%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/4/1/photo-1-16172625624021104941291.png" id="img_301983929304657920" w="640" h="658" alt="Ngành nào được trả lương cao nhất Việt Nam? - Ảnh 1." title="Ngành nào được trả lương cao nhất Việt Nam? - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="301983929304657920" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cafefcdn.com/203337114487263232/2021/4/1/photo-1-16172625624021104941291.png" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lƣơng chia theo giới tính và ngành kinh tế, năm 2019</p> </div> </div> <p>Theo Báo Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019, thu nhập từ việc làm bình quân/tháng năm 2019 của lao động làm công ăn lương là 6,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, nam giới có thu nhập từ việc làm bình quân/tháng cao hơn so với nữ giới (7,067 triệu đồng và 6,203 triệu đồng).</p> <p>Số liệu cùng cho thấy, khoảng 46,3% lao động làm từ 40-48 giờ/tuần và có tới 35,6% lao động làm việc trên 48 giờ một tuần. Mặt khác, số lao động làm việc dưới 20 giờ/tuần chiếm tỷ trọng rất thấp (3,6%).</p> <p>Tỷ trọng lao động làm việc trên 48 giờ một tuần của nam (39,8%) cao hơn của nữ (30,7%). Tỷ trọng lao động làm việc dƣới 35 giờ/tuần của năm 2019 là 12,6%; tỷ trọng này chênh lệch gấp hơn hai lần giữa thành thị (6,5%) và nông thôn (14,8%).</p> <p>Trong 6 vùng kinh tế – xã hội, tỷ trọng lao động làm việc dƣới 35 giờ/tuần thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ (2,9%) và cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (17,4%). Tỷ trọng lao động làm việc trên 60 giờ cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng (11,4%) và thấp nhất là vùng Tây Nguyên (3,1%).</p> </div> <p><a href="https://cafef.vn/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam-20210401143757564.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-left " data-id="5125" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted">Đánh giá</span> </div> </div> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://toptinbds.com/news/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=Ng%C3%A0nh%20n%C3%A0o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20tr%E1%BA%A3%20l%C6%B0%C6%A1ng%20cao%20nh%E1%BA%A5t%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%3F&body=Check%20this%20out:%20https://toptinbds.com/news/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="//pinterest.com/pin/create/button/?url=https://toptinbds.com/news/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam/&media=https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1617262581179-1617262581334558850247.jpg&description=Ng%C3%A0nh%20n%C3%A0o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20tr%E1%BA%A3%20l%C6%B0%C6%A1ng%20cao%20nh%E1%BA%A5t%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%3F" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-left"> This entry was posted in <a href="https://toptinbds.com/news/du-an-bds/" rel="category tag">Dự Án BĐS</a>. Bookmark the <a href="https://toptinbds.com/news/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam/" title="Permalink to Ngành nào được trả lương cao nhất Việt Nam?" rel="bookmark">permalink</a>. </footer> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://toptinbds.com/news/pyn-elite-fund-thoai-von-co-phieu-go-duc-thanh-gdt-lap-dinh-lich-su/" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> Pyn Elite Fund thoái vốn, cổ phiếu Gỗ Đức Thành (GDT) lập đỉnh lịch sử</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://toptinbds.com/news/don-dap-tin-quy-hoach-ca-nuoc-giong-nhu-mot-dai-du-an/" rel="next">Dồn dập tin quy hoạch, cả nước giống như một đại dự án <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/news/nganh-nao-duoc-tra-luong-cao-nhat-viet-nam/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://toptinbds.com/news/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5125' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><a href="https://dangbannhadat.vn/ban-dat/can-ban-dat-trung-tam-phuong-5-tp-my-tho-duong-oto-pr183902.html"><img width="321" height="267" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg" class="image wp-image-3015 attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg 321w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" /></a></aside><aside id="related-posts-by-taxonomy-3" class="widget related_posts_by_taxonomy"> <div id='gallery-1' class='gallery related-gallery related-galleryid-5125 gallery-columns-1 gallery-size-medium'><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/quy-tac-tiet-kiem-hieu-qua-cho-nguoi-moi-di-lam-du-luong-thap-van-co-duoc-mon-tien-dang-ke-truoc-tuoi-25/' title='Quy tắc tiết kiệm hiệu quả cho người mới đi làm, dù lương thấp vẫn có được món tiền đáng kể trước tuổi 25'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618924877357-1618924877589577089312-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-8581" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618924877357-1618924877589577089312-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618924877357-1618924877589577089312.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-8581'> <a href='https://toptinbds.com/news/quy-tac-tiet-kiem-hieu-qua-cho-nguoi-moi-di-lam-du-luong-thap-van-co-duoc-mon-tien-dang-ke-truoc-tuoi-25/'>Quy tắc tiết kiệm hiệu quả cho người mới đi làm, dù lương thấp vẫn có được món tiền đáng kể trước tuổi 25</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/nguoi-gan-kem-thuong-co-4-bieu-hien-bat-thuong-o-quanh-mieng-neu-ban-khong-co-thi-xin-chuc-mung/' title='Người gan kém thường có 4 biểu hiện bất thường ở quanh miệng, nếu bạn không có thì xin chúc mừng'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618914695643-16189146957757971663-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-8579" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618914695643-16189146957757971663-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618914695643-16189146957757971663.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-8579'> <a href='https://toptinbds.com/news/nguoi-gan-kem-thuong-co-4-bieu-hien-bat-thuong-o-quanh-mieng-neu-ban-khong-co-thi-xin-chuc-mung/'>Người gan kém thường có 4 biểu hiện bất thường ở quanh miệng, nếu bạn không có thì xin chúc mừng</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/nguoi-nha-giau-nhem-viec-dung-thuoc-nha-toi-3-doi-bac-si-loay-hoay-mai-khong-cuu-duoc-benh-nhan/' title='Người nhà giấu nhẹm việc dùng thuốc “nhà tôi 3 đời”, bác sĩ loay hoay mãi không cứu được bệnh nhân'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925212637-16189252131461389820523-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-8577" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925212637-16189252131461389820523-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925212637-16189252131461389820523.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-8577'> <a href='https://toptinbds.com/news/nguoi-nha-giau-nhem-viec-dung-thuoc-nha-toi-3-doi-bac-si-loay-hoay-mai-khong-cuu-duoc-benh-nhan/'>Người nhà giấu nhẹm việc dùng thuốc “nhà tôi 3 đời”, bác sĩ loay hoay mãi không cứu được bệnh nhân</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/nghi-van-nhan-vien-starbucks-sai-gon-giau-ly-hiem-khong-ban-cho-khach-bi-phan-anh-thi-fanpage-lang-lang-xoa-binh-luan/' title='Nghi vấn nhân viên Starbucks Sài Gòn “giấu” ly hiếm không bán cho khách, bị phản ánh thì fanpage lẳng lặng xoá bình luận?'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925597383-1618925597568567659867-300x158.png" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-8575" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925597383-1618925597568567659867-300x158.png 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618925597383-1618925597568567659867.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-8575'> <a href='https://toptinbds.com/news/nghi-van-nhan-vien-starbucks-sai-gon-giau-ly-hiem-khong-ban-cho-khach-bi-phan-anh-thi-fanpage-lang-lang-xoa-binh-luan/'>Nghi vấn nhân viên Starbucks Sài Gòn “giấu” ly hiếm không bán cho khách, bị phản ánh thì fanpage lẳng lặng xoá bình luận?</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/can-canh-tran-dia-phao-hoa-tam-cao-dip-gio-to-hung-vuong/' title='Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao dịp giỗ Tổ Hùng Vương'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618926428174-16189264283241453335984-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-8573" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618926428174-16189264283241453335984-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618926428174-16189264283241453335984.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-8573'> <a href='https://toptinbds.com/news/can-canh-tran-dia-phao-hoa-tam-cao-dip-gio-to-hung-vuong/'>Cận cảnh trận địa pháo hoa tầm cao dịp giỗ Tổ Hùng Vương</a> </figcaption></figure> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section" id="section_1821939485"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small row-divided" id="row-1034401540"> <div id="col-2016054774" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <h3>Đăng Tin Bất Động Sản</h3> <span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com là dịch vụ đăng tin bất động sản khéo khách tìm mua nhà đất bạn lên 25 trang web mua bán nhà đất lớn nhất hiện nay. </span><span style="font-size: 85%; color: #000000;">0896640059 hotro@toptinbds.com</span> <div class="y-kien-ban-doc"> <h3><span style="font-size: 90%;">Ý kiến bạn đọc</span></h3> <span style="font-size: 85%;"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com</span> rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi! </span><span style="font-size: 85%;"><strong>Email: hotro@toptinbds.com</strong></span> </div> </div> </div> <div id="col-538218758" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="associate"> <h3 class="col-title"><span style="color: #000000; font-size: 90%;">Liên hệ quảng cáo</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">0896640059 hotro@toptinbds.com </span></p> <h3 class="col-title"><span style="font-size: 90%;">Hợp tác nội dung</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="font-size: 85%;">0896640059</span></p> <p class="phone-footer">hotro@toptinbds.com</p> </div> <a rel="noopener noreferrer" href="#" target="_blank" class="button primary is-small lowercase" style="border-radius:3px;"> <i class="icon-expand" ></i> <span>Xem chi tiết</span> </a> </div> </div> <div id="col-885643091" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 90%; color: #000000;">Mẫu Tin Đăng BDS</span></h3> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12.24px;">Tham khảo <a href="https://toptinbds.com/tindangmau.html">tại đây</a></span></span> <h3><span style="font-size: 90%;">Thông tin thanh toán:</span></h3> <span style="font-size: 85%;"> <strong>Chủ tài khoản:</strong> Toptinbds.com </span><span style="font-size: 85%;"> <strong>Vietcombank</strong>: 0xxxxxxx</span><span style="font-size: 85%;"> - CN HCM</span> <span style="font-size: 85%;"> <strong>ACB</strong>: 2xxxxxxxxx - CN HCM</span> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" style="font-size:75%"><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="#" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="YouTube" class="icon primary button circle youtube tooltip" title="Follow on YouTube"><i class="icon-youtube" ></i></a></div> <a title="Xổ số miền Nam" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Nam</a> <a title="Xổ số miền Bắc" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Bắc</a> <a title="Xổ số miền Trung" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Trung</a> <a title="xsmn" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmn</a> <a title="xsmb" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmb</a> <a title="xsmt" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmt</a> </div> </div> </div> </div> <style> #section_1821939485 { padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); } </style> </section> <div class="absolute-footer dark medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © Toptinbds.com </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-32"><a href="https://toptinbds.com/news/"><span class="fa fa-home" style="font-size:20px"></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-2851"><a href="https://toptinbds.com/news/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2850"><a href="https://toptinbds.com/news/thi-truong/">Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2849"><a href="https://toptinbds.com/news/chinh-sach-quy-hoach/">Chính Sách – Quy Hoạch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-2847"><a href="https://toptinbds.com/news/du-an-bds/">Dự Án BĐS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2848"><a href="https://toptinbds.com/news/kien-thuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2846"><a href="https://toptinbds.com/news/xu-huong-cam-nang/">Cẩm Nang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-42"><a href="https://toptinbds.com/news/video/">Video</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2859"><a href="https://toptinbds.com/news/toptinbds-la-gi/">Toptinbds là gì?</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://toptinbds.com/news/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul> </div> </div> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"38e98d7829"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js?ver=4.1.7' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"Hi\u1ec7n","visibility_hide":"\u1ea8n","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2002' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.13.1' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.13.1' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6' id='wp-embed-js'></script> </body> </html>