Lịch trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các nhân sự quan trọng khác

photo1617072476181 16170724762681096831460


Từ ngày 30/3 đến ngày 8/4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Quốc hội và các nhân sự quan trọng khác của nhiệm kỳ mới thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Thi Uyên

VOV

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *