Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội vẫn giữ mức 4,8%/năm

photo1618106936100 1618106936227422094151

Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 là 4,8%/năm.

</p> <p>Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021 đến ngày 01/01/2023.</p> <p>Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.</p> <p>Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.</p> <p>Theo đó, Thống đốc quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại các Thông tư nêu trên là 4,8%/năm. Đối tượng được vay vốn bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.</p> <p></span></p> <p class="author">Theo Nhiên An</p> <p class="source" data-field="source">Vneconomy</p> </div> <p><a href="https://cafef.vn/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam-20210411090934405.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-left " data-id="6923" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted">Đánh giá</span> </div> </div> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://toptinbds.com/news/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=L%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t%20vay%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20mua%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20v%E1%BA%ABn%20gi%E1%BB%AF%20m%E1%BB%A9c%204%2C8%25%2Fn%C4%83m&body=Check%20this%20out:%20https://toptinbds.com/news/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="//pinterest.com/pin/create/button/?url=https://toptinbds.com/news/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam/&media=https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/04/photo1618106936100-1618106936227422094151.jpeg&description=L%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t%20vay%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20mua%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20v%E1%BA%ABn%20gi%E1%BB%AF%20m%E1%BB%A9c%204%2C8%25%2Fn%C4%83m" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-left"> This entry was posted in <a href="https://toptinbds.com/news/thi-truong/" rel="category tag">Thị Trường</a>. Bookmark the <a href="https://toptinbds.com/news/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam/" title="Permalink to Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội vẫn giữ mức 4,8%/năm" rel="bookmark">permalink</a>. </footer> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://toptinbds.com/news/phan-khuc-binh-dan-tiep-tuc-mat-tich/" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> Phân khúc bình dân tiếp tục “mất tích”</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://toptinbds.com/news/con-sot-ngam-tren-thi-truong-nha-pho-phia-nam/" rel="next">“Cơn sốt” ngầm trên thị trường nhà phố phía Nam <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/news/lai-suat-vay-uu-dai-mua-nha-o-xa-hoi-van-giu-muc-48-nam/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://toptinbds.com/news/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6923' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><a href="https://dangbannhadat.vn/ban-dat/can-ban-dat-trung-tam-phuong-5-tp-my-tho-duong-oto-pr183902.html"><img width="321" height="267" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg" class="image wp-image-3015 attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg 321w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" /></a></aside><aside id="related-posts-by-taxonomy-3" class="widget related_posts_by_taxonomy"> <div id='gallery-1' class='gallery related-gallery related-galleryid-6923 gallery-columns-1 gallery-size-medium'><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/xay-dung-duong-vanh-dai-4-voi-tong-muc-dau-tu-hon-100-000-ty-tao-dong-luc-phat-trien-vung-thu-do/' title='Xây dựng đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ, tạo động lực phát triển vùng Thủ đô'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963-300x158.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9264" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963-300x158.jpeg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963.jpeg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9264'> <a href='https://toptinbds.com/news/xay-dung-duong-vanh-dai-4-voi-tong-muc-dau-tu-hon-100-000-ty-tao-dong-luc-phat-trien-vung-thu-do/'>Xây dựng đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ, tạo động lực phát triển vùng Thủ đô</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/be-phong-cho-bds-thang-hang/' title='“Bệ phóng” cho BĐS thăng hạng'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9262" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9262'> <a href='https://toptinbds.com/news/be-phong-cho-bds-thang-hang/'>“Bệ phóng” cho BĐS thăng hạng</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/hien-trang-the-sun-tower-trong-khu-phuc-hop-grand-marina/' title='Hiện trạng The Sun Tower trong khu phức hợp Grand Marina'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9260" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9260'> <a href='https://toptinbds.com/news/hien-trang-the-sun-tower-trong-khu-phuc-hop-grand-marina/'>Hiện trạng The Sun Tower trong khu phức hợp Grand Marina</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/nan-dong-tien-de-kiem-soat-sot-dat/' title='Nắn dòng tiền để kiểm soát sốt đất'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9258" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9258'> <a href='https://toptinbds.com/news/nan-dong-tien-de-kiem-soat-sot-dat/'>Nắn dòng tiền để kiểm soát sốt đất</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/binh-phuoc-xuat-hien-du-an-danh-rieng-cho-gioi-nha-giau/' title='Bình Phước xuất hiện dự án dành riêng cho giới nhà giàu'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9256" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9256'> <a href='https://toptinbds.com/news/binh-phuoc-xuat-hien-du-an-danh-rieng-cho-gioi-nha-giau/'>Bình Phước xuất hiện dự án dành riêng cho giới nhà giàu</a> </figcaption></figure> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section" id="section_1569193855"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small row-divided" id="row-338383409"> <div id="col-309331424" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <h3>Đăng Tin Bất Động Sản</h3> <span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com là dịch vụ đăng tin bất động sản khéo khách tìm mua nhà đất bạn lên 25 trang web mua bán nhà đất lớn nhất hiện nay. </span><span style="font-size: 85%; color: #000000;">0896640059 hotro@toptinbds.com</span> <div class="y-kien-ban-doc"> <h3><span style="font-size: 90%;">Ý kiến bạn đọc</span></h3> <span style="font-size: 85%;"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com</span> rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi! </span><span style="font-size: 85%;"><strong>Email: hotro@toptinbds.com</strong></span> </div> </div> </div> <div id="col-1760999456" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="associate"> <h3 class="col-title"><span style="color: #000000; font-size: 90%;">Liên hệ quảng cáo</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">0896640059 hotro@toptinbds.com </span></p> <h3 class="col-title"><span style="font-size: 90%;">Hợp tác nội dung</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="font-size: 85%;">0896640059</span></p> <p class="phone-footer">hotro@toptinbds.com</p> </div> <a rel="noopener noreferrer" href="#" target="_blank" class="button primary is-small lowercase" style="border-radius:3px;"> <i class="icon-expand" ></i> <span>Xem chi tiết</span> </a> </div> </div> <div id="col-1954316172" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 90%; color: #000000;">Mẫu Tin Đăng BDS</span></h3> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12.24px;">Tham khảo <a href="https://toptinbds.com/tindangmau.html">tại đây</a></span></span> <h3><span style="font-size: 90%;">Thông tin thanh toán:</span></h3> <span style="font-size: 85%;"> <strong>Chủ tài khoản:</strong> Toptinbds.com </span><span style="font-size: 85%;"> <strong>Vietcombank</strong>: 0xxxxxxx</span><span style="font-size: 85%;"> - CN HCM</span> <span style="font-size: 85%;"> <strong>ACB</strong>: 2xxxxxxxxx - CN HCM</span> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" style="font-size:75%"><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="#" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="YouTube" class="icon primary button circle youtube tooltip" title="Follow on YouTube"><i class="icon-youtube" ></i></a></div> <a title="Xổ số miền Nam" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Nam</a> <a title="Xổ số miền Bắc" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Bắc</a> <a title="Xổ số miền Trung" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Trung</a> <a title="xsmn" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmn</a> <a title="xsmb" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmb</a> <a title="xsmt" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmt</a> </div> </div> </div> </div> <style> #section_1569193855 { padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); } </style> </section> <div class="absolute-footer dark medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © Toptinbds.com </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-32"><a href="https://toptinbds.com/news/"><span class="fa fa-home" style="font-size:20px"></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-2851"><a href="https://toptinbds.com/news/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-2850"><a href="https://toptinbds.com/news/thi-truong/">Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2849"><a href="https://toptinbds.com/news/chinh-sach-quy-hoach/">Chính Sách – Quy Hoạch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2847"><a href="https://toptinbds.com/news/du-an-bds/">Dự Án BĐS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2848"><a href="https://toptinbds.com/news/kien-thuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2846"><a href="https://toptinbds.com/news/xu-huong-cam-nang/">Cẩm Nang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-42"><a href="https://toptinbds.com/news/video/">Video</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2859"><a href="https://toptinbds.com/news/toptinbds-la-gi/">Toptinbds là gì?</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://toptinbds.com/news/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul> </div> </div> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"38e98d7829"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js?ver=4.1.7' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"Hi\u1ec7n","visibility_hide":"\u1ea8n","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2002' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.13.1' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.13.1' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6' id='wp-embed-js'></script> </body> </html>