Khi nào phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú?

photo1617759677525 1617759677729878190028


Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú theo quy định tại Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 sẽ áp dụng trong các trường hợp sau

Theo P.H

VOV

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *