Khánh Hòa kỷ luật 11 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành

photo1616594580960 16165945811371555585994

Tỉnh Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật 11/18 cán bộ là lãnh đạo các Sở, ngành mắc sai phạm theo Kết luận số 680/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Thực hiện thông báo Kết luận số 680 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Khánh Hòa xác định 3 nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản có sai sót; Xử lý cán bộ sai phạm; Thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát. Thực hiện các nhiệm vụ này, Tỉnh uỷ Khánh Hòa đã thành lập các Tổ công tác do các Phó Bí thư Tỉnh ủy đảm nhiệm, trưng tập các cán bộ chuyên môn để giải quyết.

Qua rà soát có 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy có vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật 11 cán bộ. Đây là lãnh đạo các Sở, ngành nhận các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc khắc phục thu hồi tài sản thất thoát cho ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, đã thu hồi được một số tài sản và tiếp tục thu hồi số tài sản còn lại: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất rằng quan trọng là nhận thấy sai phạm chỗ nào để khắc phục, không tái phạm nữa. Vẫn tạo được không khí nghiêm túc trong kỷ luật cán bộ nhưng tạo được không khí các cán bộ khác nhận thấy nếu làm như mấy ông cũ là sai cho nên số cán bộ mới bây giờ làm việc thận trọng nhưng không co lại, vẫn nhiệt huyết, vẫn khí thế. Cái đó là cái rất quan trọng./.”

Theo Thái Bình

VOV

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *