Hà Nội thông tin về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và sử dụng CCCD gắn chip để thay thế

photo1663223697585 16632236979281679576645

Theo Công văn, để việc triển khai Luật Cư trú thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết về giá trị sử dụng của Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và các thông tin sử dụng thay để chứng minh về cư trú. Cụ thể:

– Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2022.

– Khi công dân đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú thu Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp.

Đồng thời điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng đưa ra các phương thức, cách thức sử dụng thông tin công dân thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú để để chứng minh cư trú bao gồm:

– Dùng Căn cước công dân gắn chip;

– Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện giao dịch dân sự, thủ tục hành chính;

– Sử dụng ứng dụng VNEID để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự;

– Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú;

– Sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Thông báo số định danh cá nhân.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền, hướng dẫn người dân các cách thức sử dụng thông tin công dân thay thế như: Dùng Căn cước công dân gắn chip; Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện giao dịch dân sự, thủ tục hành chính; Sử dụng ứng dụng VNEID để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; Sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sử dụng thông báo số định danh cá nhân.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *