Hà Nội ‘lệnh’ báo cáo xử lý sai phạm loạt biệt thự, nhà vườn ‘xẻ thịt’ rừng Sóc Sơn

photo1620714884198 16207148843521949096826

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 373 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về việc xử lý, khắc phục sau thanh tra về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo trước ngày 30/6 về việc khắc phục sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng. Thanh tra TP được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.

Trước đó, ngày 8/4, Thanh tra TP Hà Nội có văn bản số 1525 báo cáo UBND TP Hà Nội về việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý, khắc phục sau thanh tra của UBND huyện Sóc Sơn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trong phạm vi ranh giới quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Theo báo cáo của Thanh tra TP, ngày 2/3/2021 Thanh tra TP có văn bản đôn đốc UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Đến ngày 18/3, UBND huyện Sóc Sơn có báo cáo số 159 gửi Thanh tra TP thông tin về kết quả xử lý.

Đối với 123 trường hợp cấp giấy chứng nhận vượt hạn mức quy định, UBND huyện Sóc Sơn cho biết đã ban hành 121 quyết định hiệu chỉnh, trong đó đã hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận 29 trường hợp, 94 trường hợp chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận.

Năm 2015, UBND huyện Sóc Sơn đã đăng thông báo kèm theo danh sách các trường hợp phải hiệu chỉnh. Tuy nhiên, do các hộ dân không hợp tác nộp giấy chứng nhận để hiệu chỉnh, dẫn đến từ năm 2017 đến 2019 UBND huyện Sóc Sơn đã ra thông báo dừng giao dịch đối với 94 trường hợp nói trên.

Đối với việc thực hiện Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 ngày 14/3/2019 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3 ngày 15/3/2019 của Đoàn Thanh tra liên ngành TP, UBND huyện Sóc Sơn cho biết đã thông báo dừng giao dịch 506/527 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi ranh giới quy hoạch rừng; 21 trường hợp còn lại chưa ban hành thông báo ngừng giao dịch do chưa xác định được tên và địa chỉ của chủ sử dụng đất (7 trường hợp tại xã Hiền Ninh và 14 trường hợp tại xã Nam Sơn)

“Như vậy, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Sóc Sơn chưa hiệu chỉnh diện tích trên giấy chứng nhận 94 trường hợp cấp không đúng hạn mức, chưa ra thông báo dừng giao dịch đối với 21 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch đất rừng. Thanh tra TP tiếp túc đôn đốc UBND huyện Sóc Sơn thực hiện khi có kết quả tổng hợp báo cáo UBND TP”, báo cáo của Thanh tra TP nêu rõ.

Trong Kết luận số 1085/KL-TTLN-P3 và Kết luận số 1125/KL-TTLN-P3, Đoàn Thanh tra liên ngành TP chỉ rõ sai phạm trong việc quản lý đất rừng tại huyện Sóc Sơn như: 21 trường hợp cấp GCNQSDĐ ở cho các hộ nằm trong quy hoạch rừng năm 2008 (Minh Phú 7 trường hợp, Minh Trí 1 trường hợp, Nam Sơn 4 trường hợp, Hồng Kỳ 2 trường hợp, Phù Linh 7 trường hợp); 22 trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh Sóc Sơn làm thủ tục chuyển nhượng và cấp đổi GCN nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008 (Phù Linh 6 trường hợp, Hiền Ninh 2 trường hợp, Bắc Sơn 2 trường hợp, Nam Sơn 12 trường hợp)….

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *