Diễn biến ‘lạ’ trong dự án đại học nghìn tỷ tại Hòa Lạc?

photo1618494360477 1618494360585218566307

Theo thông tin công bố của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Dự án đầu tư xây dựng ĐHQG HN tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại văn bản số 181/CP-KG ngày 21/02/2003. Theo kế hoạch được phê duyệt ban đầu, thời gian thực hiện dự án từ 2003 – 2015.

Trong thời gian ĐHQGHN làm Chủ đầu tư dự án (tính đến hết tháng 9/2008), ĐHQGHN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho 8/13 dự án thành phần, phê duyệt dự án đầu tư cho 04 dự án thành phần và bắt đầu triển khai thực hiện đầu tư, bao gồm dự án đầu tư xây dựng Khu KTX sinh viên QG-HN05.

Thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/11/2008, ĐHQGHN đã ký biên bản bàn giao dự án cho Chủ đầu tư mới là Bộ Xây dựng. Sau khi nhận chủ đầu tư, Bộ XD đã dừng dự án, để điều chỉnh lại quy hoạch chung, lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 và lập dự án đầu tư tổng thể. Trong đó, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011.

Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc sẽ bao gồm 21 dự án thành phần với quy mô khoảng 65.000 học sinh, sinh viên; diện tích sử dụng đất sử dụng đất khoảng 1.113,7 ha, trong đó khu các dự án thành phần Đại học Quốc gia Hà Nội là 887,9 ha; khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp là 112,1 ha; khu tái định cư là 113,7 ha. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng và lãi vay). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tập trung chiếm 37,96%; vốn trái phiếu Chính phủ là: 14,48%; từ chuyển đổi quyền sử dụng đất nội thành là: 7,44%; vốn ODA và tín dụng ưu đãi là: 22,75%; nguồn vốn khác là: 17,37%. Thời gian thực hiện trong 13 năm từ 2013 đến 2025, được phân kỳ thành 3 giai đoạn: Giai đoạn I ( 2013-2016), Giai đoạn II (2017-2020), Giai đoạn III (2021-2025).

Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc chuyển giao dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN.

Tính đến nay, Dự án đã phê duyệt lại quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết 1/2000 và đã phê duyệt 4/21 dự án thành phần; giải phóng khoảng 75% diện tích; xây dựng được 5 toà nhà và 6 tuyến đường, đang triển khai 3 tuyến đường và khu Zone 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (QG-HN07). Tổng số vốn đầu tư luỹ kế từ 2003 đến nay khoảng 1.900 tỷ đồng (đạt 8% tổng mức đầu tư). Như vậy, so với kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1907/QĐ-TTg, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ nghiêm trọng do không được bố trí đủ vốn để triển khai.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *