Đề xuất Thủ tướng công nhận Tây Ninh là đô thị loại 2

photo1616569525813 16165695259431987159945

Ngày 23/3, tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX đã ra Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị Thủ tướng công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh.

</p> <p>Ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh cho biết thị xã Tây Ninh được công nhận đô thị loại 3 vào năm 2012 và trở thành thành phố vào năm 2013. Những năm qua, tỉnh và thành phố Tây Ninh đã quan tâm đầu tư, huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị của thành phố theo các tiêu chí đô thị loại 2.</p> <p>Thành phố Tây Ninh có diện tích 139,92km2; được tổ chức thành 7 phường và 3 xã; tổng dân số tính đến cuối năm 2019 là 257.076 người. Với lợi thế về phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, thành phố có mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm 2017-2019 là 6,55%. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,41%. Tỷ lệ tăng dân số trung bình là 1,86%, bao gồm cả tăng tự nhiên và cơ học.</p> <p>Đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 900 doanh nghiệp, 171 tổ hợp tác liên kết sản xuất, 14 hợp tác xã và 4 quỹ tín dụng nhân dân, nhiều siêu thị, chợ được hình thành… góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 98,2 triệu đồng, vượt hơn 1,5 lần so với cả nước.</p> <p>Cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố ngày càng tăng cao, đạt 97,8%. Nhiều dự án về nhà ở, chung cư, khu dân cư, khu đô thị mới được triển khai, góp phần nâng diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người lên trên 29 m2/người.</p> <p>Ngoài ra, trên địa bàn có 11 công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị. Hầu hết các trường học được xây dựng đạt tiêu chuẩn, có đầy đủ các phòng chức năng. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Hệ thống y tế cơ bản được xây dựng hoàn thiện với các cơ sở y tế hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tổng số giường bệnh trên địa bàn thành phố hiện đạt 1.374 giường, bình quân 5,34 giường/1.000 dân.</p> </div> <p><a href="https://cafef.vn/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2-20210324140633121.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> <div style="display: none;" class="kk-star-ratings kksr-valign-bottom kksr-align-left " data-id="3817" data-slug=""> <div class="kksr-stars"> <div class="kksr-stars-inactive"> <div class="kksr-star" data-star="1"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="2"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="3"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="4"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star" data-star="5"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> <div class="kksr-stars-active" style="width: 0px;"> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> <div class="kksr-star"> <div class="kksr-icon" style="width: 24px; height: 24px;"></div> </div> </div> </div> <div class="kksr-legend"> <span class="kksr-muted">Đánh giá</span> </div> </div> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://toptinbds.com/news/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2/" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="mailto:enteryour@addresshere.com?subject=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20Th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y%20Ninh%20l%C3%A0%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20lo%E1%BA%A1i%202&body=Check%20this%20out:%20https://toptinbds.com/news/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2/" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend"><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="//pinterest.com/pin/create/button/?url=https://toptinbds.com/news/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2/&media=https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/03/photo1616569525813-16165695259431987159945.jpg&description=%C4%90%E1%BB%81%20xu%E1%BA%A5t%20Th%E1%BB%A7%20t%C6%B0%E1%BB%9Bng%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y%20Ninh%20l%C3%A0%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20lo%E1%BA%A1i%202" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest"><i class="icon-pinterest" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-left"> This entry was posted in <a href="https://toptinbds.com/news/thi-truong/" rel="category tag">Thị Trường</a>. Bookmark the <a href="https://toptinbds.com/news/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2/" title="Permalink to Đề xuất Thủ tướng công nhận Tây Ninh là đô thị loại 2" rel="bookmark">permalink</a>. </footer> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://toptinbds.com/news/con-sap-vao-lop-1-me-ha-noi-lap-han-bang-tieu-chi-chon-truong-tieu-hoc-cho-con-kem-theo-do-la-so-sanh-cuc-chi-tiet-ve-chi-phi/" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> Con sắp vào lớp 1, mẹ Hà Nội lập hẳn bảng tiêu chí chọn trường tiểu học cho con, kèm theo đó là so sánh cực chi tiết về chi phí</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://toptinbds.com/news/bac-si-phau-thuat-tiet-lo-hung-dung-tranh-duoc-chan-thuong-cuc-nang-su-nghiep-duoc-bao-ve/" rel="next">Bác sĩ phẫu thuật tiết lộ Hùng Dũng tránh được chấn thương cực nặng, sự nghiệp được bảo vệ <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/news/de-xuat-thu-tuong-cong-nhan-tay-ninh-la-do-thi-loai-2/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://toptinbds.com/news/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='3817' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="media_image-2" class="widget widget_media_image"><a href="https://dangbannhadat.vn/ban-dat/can-ban-dat-trung-tam-phuong-5-tp-my-tho-duong-oto-pr183902.html"><img width="321" height="267" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg" class="image wp-image-3015 attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang.jpg 321w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/01/dat-f5-my-tho-tien-giang-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" /></a></aside><aside id="related-posts-by-taxonomy-3" class="widget related_posts_by_taxonomy"> <div id='gallery-1' class='gallery related-gallery related-galleryid-3817 gallery-columns-1 gallery-size-medium'><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/xay-dung-duong-vanh-dai-4-voi-tong-muc-dau-tu-hon-100-000-ty-tao-dong-luc-phat-trien-vung-thu-do/' title='Xây dựng đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ, tạo động lực phát triển vùng Thủ đô'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963-300x158.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9264" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963-300x158.jpeg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620349159999-16203491601201225847963.jpeg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9264'> <a href='https://toptinbds.com/news/xay-dung-duong-vanh-dai-4-voi-tong-muc-dau-tu-hon-100-000-ty-tao-dong-luc-phat-trien-vung-thu-do/'>Xây dựng đường vành đai 4 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ, tạo động lực phát triển vùng Thủ đô</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/be-phong-cho-bds-thang-hang/' title='“Bệ phóng” cho BĐS thăng hạng'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9262" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/image001-16203614230781851464819-42-0-729-1099-crop-1620361432228-63755993131445.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9262'> <a href='https://toptinbds.com/news/be-phong-cho-bds-thang-hang/'>“Bệ phóng” cho BĐS thăng hạng</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/hien-trang-the-sun-tower-trong-khu-phuc-hop-grand-marina/' title='Hiện trạng The Sun Tower trong khu phức hợp Grand Marina'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9260" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620286675338-0-32-804-1319-crop-1620286681866-63755990050638.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9260'> <a href='https://toptinbds.com/news/hien-trang-the-sun-tower-trong-khu-phuc-hop-grand-marina/'>Hiện trạng The Sun Tower trong khu phức hợp Grand Marina</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/nan-dong-tien-de-kiem-soat-sot-dat/' title='Nắn dòng tiền để kiểm soát sốt đất'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9258" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/photo1620372327671-16203723278141077759801.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9258'> <a href='https://toptinbds.com/news/nan-dong-tien-de-kiem-soat-sot-dat/'>Nắn dòng tiền để kiểm soát sốt đất</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://toptinbds.com/news/binh-phuoc-xuat-hien-du-an-danh-rieng-cho-gioi-nha-giau/' title='Bình Phước xuất hiện dự án dành riêng cho giới nhà giàu'><img width="300" height="158" src="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509-300x158.jpg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="gallery-1-9256" srcset="https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509-300x158.jpg 300w, https://toptinbds.com/news/wp-content/uploads/2021/05/1620353025271-0-0-805-1289-crop-1620353030174-63755982117509.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-9256'> <a href='https://toptinbds.com/news/binh-phuoc-xuat-hien-du-an-danh-rieng-cho-gioi-nha-giau/'>Bình Phước xuất hiện dự án dành riêng cho giới nhà giàu</a> </figcaption></figure> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section" id="section_257694303"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row row-small row-divided" id="row-1815012992"> <div id="col-359316767" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <h3>Đăng Tin Bất Động Sản</h3> <span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com là dịch vụ đăng tin bất động sản khéo khách tìm mua nhà đất bạn lên 25 trang web mua bán nhà đất lớn nhất hiện nay. </span><span style="font-size: 85%; color: #000000;">0896640059 hotro@toptinbds.com</span> <div class="y-kien-ban-doc"> <h3><span style="font-size: 90%;">Ý kiến bạn đọc</span></h3> <span style="font-size: 85%;"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">Toptinbds.com</span> rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi! </span><span style="font-size: 85%;"><strong>Email: hotro@toptinbds.com</strong></span> </div> </div> </div> <div id="col-968623348" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="associate"> <h3 class="col-title"><span style="color: #000000; font-size: 90%;">Liên hệ quảng cáo</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="color: #000000; font-size: 85%;">0896640059 hotro@toptinbds.com </span></p> <h3 class="col-title"><span style="font-size: 90%;">Hợp tác nội dung</span></h3> <p class="phone-footer"><span style="font-size: 85%;">0896640059</span></p> <p class="phone-footer">hotro@toptinbds.com</p> </div> <a rel="noopener noreferrer" href="#" target="_blank" class="button primary is-small lowercase" style="border-radius:3px;"> <i class="icon-expand" ></i> <span>Xem chi tiết</span> </a> </div> </div> <div id="col-527477170" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 90%; color: #000000;">Mẫu Tin Đăng BDS</span></h3> <span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12.24px;">Tham khảo <a href="https://toptinbds.com/tindangmau.html">tại đây</a></span></span> <h3><span style="font-size: 90%;">Thông tin thanh toán:</span></h3> <span style="font-size: 85%;"> <strong>Chủ tài khoản:</strong> Toptinbds.com </span><span style="font-size: 85%;"> <strong>Vietcombank</strong>: 0xxxxxxx</span><span style="font-size: 85%;"> - CN HCM</span> <span style="font-size: 85%;"> <strong>ACB</strong>: 2xxxxxxxxx - CN HCM</span> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" style="font-size:75%"><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="#" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="YouTube" class="icon primary button circle youtube tooltip" title="Follow on YouTube"><i class="icon-youtube" ></i></a></div> <a title="Xổ số miền Nam" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Nam</a> <a title="Xổ số miền Bắc" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Bắc</a> <a title="Xổ số miền Trung" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">Xổ số miền Trung</a> <a title="xsmn" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-nam" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmn</a> <a title="xsmb" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-bac" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmb</a> <a title="xsmt" href="https://xsmbvn.com/xo-so-mien-trung" target="_blank" rel="dofollow noopener">xsmt</a> </div> </div> </div> </div> <style> #section_257694303 { padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); } </style> </section> <div class="absolute-footer dark medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Copyright 2021 © Toptinbds.com </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-32"><a href="https://toptinbds.com/news/"><span class="fa fa-home" style="font-size:20px"></span></a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-2851"><a href="https://toptinbds.com/news/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-2850"><a href="https://toptinbds.com/news/thi-truong/">Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2849"><a href="https://toptinbds.com/news/chinh-sach-quy-hoach/">Chính Sách – Quy Hoạch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2847"><a href="https://toptinbds.com/news/du-an-bds/">Dự Án BĐS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2848"><a href="https://toptinbds.com/news/kien-thuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2846"><a href="https://toptinbds.com/news/xu-huong-cam-nang/">Cẩm Nang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-42"><a href="https://toptinbds.com/news/video/">Video</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2859"><a href="https://toptinbds.com/news/toptinbds-la-gi/">Toptinbds là gì?</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://toptinbds.com/news/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul> </div> </div> <script type='text/javascript' id='kk-star-ratings-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var kk_star_ratings = {"action":"kk-star-ratings","endpoint":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"38e98d7829"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/kk-star-ratings/public/js/kk-star-ratings.js?ver=4.1.7' id='kk-star-ratings-js'></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"Hi\u1ec7n","visibility_hide":"\u1ea8n","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2002' id='toc-front-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/toptinbds.com\/news\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.13.1' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.13.1' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://toptinbds.com/news/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6' id='wp-embed-js'></script> </body> </html>