Công tác nhân sự “đạt được sự đồng thuận rất cao”

photo1617877021925 16178770220561136526298

Những thành tựu của nhiệm kỳ 2016-2021

Sau 12 ngày làm việc, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Trong hơn 2 tuần qua, bên cạnh việc việc thảo luận, đánh giá các báo cáo công tác trong nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội dành nhiều thời gian để kiện toàn công tác nhân sự.

Quốc hội đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn và biến động phức tạp, vẫn đạt những thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

“Chủ tịch nước đã khẳng định được vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Vương Đình Huệ nói về Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết của Đảng, của Quốc hội.

“Chính nỗ lực này đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao”, Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết.

Ngoài ra, công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước cũng được đánh giá rất cao. Quốc hội cũng biểu dương các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Kiện toàn nhân sự là bước chuyển giao quan trọng

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao.

“Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Vương Đình Huệ nhắc đến những vị trí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ được kiện toàn trong kỳ họp này.

Việc kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp này được Quốc hội đánh giá là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ.

Bên cạnh công tác nhân sự, một trong những nhiệm vụ được nêu ra là tập trung cao độ cho việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 gắn với việc phòng, chống đại dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23/5 tới.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội.

“Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV dần khép lại, cũng là thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *