Các phân khúc BĐS đã ‘nổi sóng’ như thế nào quý đầu năm?

photo1620961867737 1620961867927732509167


Thị trường đất nền được cho là “nóng sốt” quý đầu năm nhưng Bộ Xây dựng ghi nhận giao dịch thực tế ít, giá tăng cục bộ trong thời gian ngắn.

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *